Mindre fokus på miljø i Lørenskog bekymrer Venstre

Venstre er bekymret for at miljøfokuset i Lørenskog har blitt mindre etter at LA21-utvalget ble nedlagt i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Bjørn Ivar Gran og Torild Jørgensen, kommunestyrerepresentanter Lørenskog 2011-2015

Bjørn Ivar Gran og Torild Jørgensen, kommunestyrerepresentanter Lørenskog 2011-2015

Venstre opplever at det særlig er eventuelle klima- og miljøkonsekvenser i den pågående saksbehandlingen som mistes ut av fokus.

Venstres Bjørn Ivar Gran og Torild Jørgensen tok opp dette i kommunestyret i juni 2012 gjennom et verbalforslag, og fikk med seg de andre partiene på å be administrasjonen jobbe fram et forslag til ordning for reetablering av LA21-utvalget. Venstre ser fram til å få forslag på bordet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**