Vindkraftutbygging

De 2 siste INON områdene på Listahalvøya er borte for alltid. Skal Listalendingen oppleve uberørt natur må man forflytte seg bort fra Lista. 900 mill blir investert i heiområdet. Veinettet er enormt! Kunne felleskapet benyttet investeringen på andre samfunnsnyttige områder?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les om kommunestyrets befaring på http://www.favis.no/artikkel.asp?Artid=94809

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**