Å satse på læreren er å satse på eleven

For Venstre er kunnskap viktigst i skolen, og skolen skal ha ambisjoner for alle elever. For at alle skal lykkes trenger vi gode lærere, tydelige krav til elevene og skolebygg som gir et godt arbeidsmiljø. Venstre mener læreren er nøkkelen til gode resultater, og vil gi etter- og videreutdanning til alle lærere i alle fag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre vil gi lærerne et kompetanseår.

Venstre vil gi lærerne et kompetanseår.

Læreren og skoleledelsen er nøkkelen til at elevene skal oppnå gode læringsresultater. Kompetanseheving for skoleledere og pedagogisk personell må derfor forsterkes med vekt på faglig etterutdanning, herunder innføring av et årlig eller halvårlig kompetanseår der lærere etter et visst antall år kan få permisjon med lønn for å oppdatere sin kompetanse.

Akershus Venstre vil:
Ha faglige utfordringer tilpasset den enkelte elev
Ha relevant teoriundervisning i yrkesfagene og nok lærlingplasser
Etablere temaskoler der skolene kan utvikle sin egenart
Gi alle lærere tilbud om etter- og videreutdanning
At flest mulig fullfører og består videregående opplæring

Les mer:
Akershus Venstres program 2011 – 2015: Kunnskap og kvalitet i videregående opplæring

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**