Dette skjer framover

Plan for det som skjer i Akershus Venstre i sommer og til høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 I sommer er det sommerleir med Unge Venstre og sommersamling på Sørlandet.

I sommer er det sommerleir med Unge Venstre og sommersamling på Sørlandet.
Foto: Nora Sørensen

Datoplan for høsten 2012

JULI
27.-29. Sommersamling på Sørlandet
28. juli – 2. august: Unge Venstres sommerleir

AUGUST
21. Styremøte
28. Hovedstyremøte på Galleriet kl. 18.00 – 20.00

SEPTEMBER
1. Fylkesstyret
1. Venstres programkomite legger fram 1. utkast til stortingsvalgprogram.
10. Gruppemøte FTG – Kl. 15.30 — 17.00, i forkant av utvalgsmøter
11. Debattmøte på litteraturhuset med aktuelle toppkandidater til stortingsvalget 2013 – kl.18-00 – 20.30
24. Gruppemøte FTG – Kl. 09.15 til 10.45, i forkant av fylkestinget.

OKTOBER
1. Nominasjonskomiteen legger fram forslag til stortingsvalgliste 2013
9. Styremøte – Forberedelser nominasjonsmøte, Tertialrapport økonomi, Innspill til økonomiplan og budsjett FTG
15. Gruppemøte – Kl. 15.30 — 17.00, i forkant av utvalgsmøter
15. Venstreskolen trinn 1. kl. 17.00 – 21.00 på Venstres Hus
19. – 20. Landsstyre VHO
20. – 21. Landskonferanse
22. Venstreskolen trinn 2 kl. 17.00 – 21.00 på Venstres Hus (1/3) – obs: går over tre kvelder
29. Gruppemøte – FTG Kl. 09.15 til 10.45, i forkant av fylkestinget
29. Venstreskolen trinn 2 kl. 17.00 – 21.00 på Venstres Hus (2/3) – obs: kveld to av tre.
30. Hovedstyremøte – Innspill til stortingsvalgprogram, behandling av endringsforslag

NOVEMBER
1. Frist for å sende inn endringsforslag til 1. utkastet til stortingsvalgprogram.
2. – 3. Budsjettkonferanse FTG – Arbeid med Akershus’ budsjett og øk. Plan.
5. Gruppemøte – Kl. 15.30 — 17.00, i forkant av utvalgsmøter
5. Venstreskolen trinn 2 kl. 17.00 – 21.00 på Venstres Hus (3/3) – obs: siste kurskveld.
8. Nominasjonsmøte – i fylkestingssalen på Galleriet.
19. Gruppemøte – Kl. 09.15 til 10.45, i forkant av fylkestinget.
20. Styremøte – Forberede landsstyremøte, Nedsette valgkamputvalg, Plan for valgkampen 2013

DESEMBER
3. Gruppemøte – Kl. 15.30 — 17.00, i forkant av utvalgsmøter
7.-8. Landsstyre
8.-9. Rikspolitisk nettverk
10. Innen 10. desember 2012 skal programkomiteen legge fram sitt 2. utkast til stortingsvalgprogram.
17. Gruppemøte – Kl. 09.15 til 10.45, i forkant av fylkestinget.

2013

JANUAR
– Styremøte – Foreløpig regnskap, Sakspapirer til årsmøte

FEBRUAR
– Styremøte – Siste justeringer på årsmelding, handlingsplan, regnskap og praktiske forberedelser til årsmøtet.
– Årsmøte i Akershus Venstre

APRIL
12. – 14. Venstres landsmøte blir arrangert på Fornebu

SEPTEMBER

Stortingsvalg

AV = Akershus Venstre
FTG = fylkestingsgruppen
VHO= Venstres hovedorganisasjon
LPN = Lokalpolitisk nettverk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**