Ny alkoholpolitisk plan i Lørenskog

Forslag til ny alkoholpolitisk plan skapte debatt under kommunestyrets siste møte før sommeren, 20.juni. Venstre sa ifra allerede i midten av forrige kommunestyreperiode at man ønsket en endring i retningslinjene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Ny alkoholpolitisk plan i Lørenskog

Ny alkoholpolitisk plan i Lørenskog
Foto: TN

Kommunens alkoholpolitikk skaper stort lokalpolitisk engasjement. Venstres Bjørn Ivar Gran sa ifra allerede i forrige kommunestyreperiode (2007-2011) at alkoholplanen var moden for revisjon.

I takt med at kommunen blir mer urban og får en oppblomstring i utvalget av serverings- og samlingssteder i det offentlige rom, er det kommet til flere søknader om skjenkerett for alkohol.

Venstres prinsipp, som vi har valgt å tydeliggjøre i arbeidet med ny alkoholpolitisk plan, er at det skal være lett å få skjenkebevilling og samtidig lett å miste bevilling ved brudd på retningslinjene.

Venstres standpunkt er:
• å fjerne et tak på skjenkebevillinger som vi har i dag
• å skjerme steder hvor barn og unge er i aktivitet, fra alkohol
• en hensiktsmessig og progressiv bestrafning ved overtredelse av retningslinjene, hvor det skal kunne utøves skjønn, men hvor det også kan gis kraftige sanksjoner på spekulative og alvorlige brudd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**