Åpen nominasjonsprosess

Nominasjonsnemndas leder Irene Dahl melder at nemnda ønsker en åpen prosess og ber om flere innspill innen 5. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


NOMINASJONSPROSESSEN I TROMS VENSTRE

Nominasjonsnemnda i Troms Venstre er godt i gang med arbeidet med listestilling til stortingsvalget i 2013. Vi har fått inn mange forslag på gode kandidater, men ønsker oss enda flere. I tråd med Venstres oppfordring om en åpnere nominasjonsprosess går vi derfor ut med følgende pressemelding.
Vi vil også ha annonse i tromsavisene denne uken.

På vegne av nom.nem.
Irene Dahl

PRESSEMELDING: Troms Venstre ønsker åpen nominasjonsprosess

Troms Venstre ønsker å invitere liberale tromsværinger til å komme med innspill på hvem som bør stå på stortingsvalglista til Venstre i Troms i 2013. For å få ei god liste, som kan gi Venstre et stortingsmandat fra Troms i 2013, er det viktig at for oss at flere enn de som er aktive i lokallagene føler eierskap til lista. Det er et demokratisk problem når valg av listekandidater foregår i lukkede rom. Vi ønsker med dette å bringe valget av folkets representanter nærmere dem de skal representere.

Nominasjonsnemnda tar i mot kandidatforslag med glede, og vil spørre de foreslåtte hvorvidt de vil stå på lista. Kandidater må være norske statsborgere, bo eller ha vært bosatt i Norge, og kan ikke være født senere enn 1995. Forslag sendes til nominasjonsnemndas leder, Irene Dahl ([email protected]) innen 5. juli.

Venstre ble stiftet som landsomfattende parti i 1884 som en allianse av opplyste mennesker i bygd og by, og ble den drivende kraft i utviklingen av det norske demokratiet. Det er i den ånden reformpartiet Venstre fortsatt vil bidra til å bringe demokratiet nærmere folket.

Nominasjonsnemnda i Troms Venstre håper dette initiativet vil bli godt mottatt, og vil fortsette sitt arbeid med en demokratisk og åpen nominasjonsprosess.

Spørsmål kan rettes til nominasjonsnemdas leder:
Irene Dahl
Tlf: 928 99 857
[email protected]

—–
På vegne av nominasjonsnemda i Troms Venstre,
Terje Petter Leiros

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**