Byrådet må støtte Dagsverket om NAV trekker seg

NAV vil redusere tilbudet “Dagsverket” til rusbrukere i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Andersland ute 1

Foto: Mathias Fischer

I går skrev BT om “Dagsverket”, et lavterskeltilbud med arbeid for rusbrukere. Brukerne får blant annet betalt 50 kroner timen av NAV for å rydde Nygårdsparken en gang i uken. Nå mener NAV at tilbudet ikke er deres ansvar.

— Det er veldig beklagelig at Nav dropper støtten sin, de burde klart fortsatt. Men når de velger å ikke videreføre dette tilbudet, bør kommunen gå inn og sikre fortsatt full drift. Et slikt tilbud for denne gruppen er viktig å videreføre.

Andersland tviler sterkt på at kommunen vil klare å rydde området i Nygårdsparken hvor de rusavhengige oppholder seg.

Les hele saken på side 11 i Bergens Tidende onsdag 27. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**