Kulturhus for Mossedistriktet

Man skal ikke bare legge en plan, man skal også vite hvor man har lagt den. Det gjelder også for kulturhus i Moss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Teater, kultur

Foto: Microsoft

Det er mange som er engasjert i vårt omfattende kulturliv i Moss. Det er også mange som har et ønske om et kulturhus som kan samle og bidra til å utvikle dette kulturlivet. Hannah Hunslund er en av de som beskriver forventninger om det, i Moss Avis 23. juni.

Da dagens styringsflertall (H, FrP, V og KrF) fikk tilbake makten som vi måtte gi fra oss i 2003, innledet vi en dialog med flere aktører i kulturlivet i Moss. Den entydige tilbakemeldingen vi fikk var at kulturaktørene ønsker rammer og planer som kan gi forutsigbarhet. I vår felles politiske plattform som ble inngått etter valget, er målet en helhetlig kulturplan. Det målet har styringsflertallet og jeg som utvalgsleder for skole, oppvekst og kultur (SOK) jobbet systematisk mot.

I første halvår i år er det, etter innspill fra kulturlivet, utarbeidet et program for hva kulturplanen bør inneholde. Hvilke områder og temaer som skal beskrives i planen. På siste møte i bystyret før sommeren, foreslo styringsflertallet at arbeidet med innholdet i kulturplanen skal begynne med en gang neste år og at det skal bevilges penger til dette på neste års budsjett.

I 2002, da dagens styringsflertall sist hadde makten, ble det laget en rapport som viste at Parkteateret trengte mange millioner til oppussing. Dette har ikke blitt fulgt opp og derfor har ikke Parkteateret fått sin nødvendige opprusting. I 2008 ble det bestilt en kulturhusutredning om regionalt kulturhus i Moss. Det førte til at bystyret i februar 2010 vedtok at Parkteateret skulle pusses opp og senere inngå som en del av et regionalt kulturhus. Dette har heller ikke blitt fulgt opp.

Parkteateret tok i vinter kontakt med det nye styringsflertallet og påpekte dette. Vi ba da om innspill til å gjøre noe med det og i mai fikk vi en analyse. Den beskriver hva Parkteateret mener både trengs og er tilstrekkelig for å få et regionalt kulturhus i Moss gjennom å oppruste og bygge om Parkteateret og Samfunnssalen.

Sindre W. Mork

Foto: Mari Rjaanes

Jeg har som utvalgsleder med utgangspunkt i denne analysen, bestilt en sak om dette til behandling i SOK til høsten. Kommunens kulturforvaltning skal gå gjennom analysen og kvalitetssikre den. Dette gjelder både de kvalitetskrav som et lagt til grunn og de kostnader som er beregnet for å kunne gjennomføre en slik utbygging.

Det positive med analysen er at den beskriver løsninger for akustikk, publikumsarealer, sceneplass og garderober samt øvingslokaler og lager. En av dagens utfordring for mange kulturaktør, som nettopp Hannah Hunslund peker på, er muligheter til å øve og lagre utstyr. Analysen gir løsninger på dette og synliggjør samtidig at det kan skapes/frigis kapasitet til å mangedoble dagens brukstimer.

Jeg er derfor betinget optimist som representant for dagens styringsflertall. Det kan nå skimtes en løsning som både gir oss et fullverdig regionalt kulturhus og plass til å styrke det frivillige og mangfoldige kulturlivet i Moss. Derfor er vi alle spent på om saken til SOK i høst gir oss den avklaringen som skal til for å få dette gjennomført.

Sindre W. Mork (V)
utvalgsleder for SOK

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**