Samferdselsløsninger i Moss

Alle partier i Moss er lei av at statlige myndigheter trenerer utredning om trafikkløsning for Moss. Derfor har vi gått sammen om å sende et brev til samferdselsministeren hvor vi krever handling nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Brevet lyder:
I Nasjonal Transport Plan (NTP) for 2009-2013 ligger dobbeltspor gjennom Moss i planene for oppstart i første planperiode, altså senest oppstart 2013. Etter invitasjon fra Stortinget bevilget Moss kommune og Østfold fylkeskommunen 25 millioner kroner til detaljprosjektering av dette slik at Jernbaneverket kunne starte planleggingen helt i begynnelsen av planperioden. Siden har ingenting skjedd! Når skal Jernbaneverket få lov til å bruke pengene som er bevilget dem?

Rv 175 mot Skarnes

Foto: Sesselja Bigseth

Norges mest trafikkerte ferjesamband Moss-Horten er en del av riksvei 19. Den går gjennom Moss og deler byen effektivt i to. Etter at Oslofjordtunnelen ble stengt for tungtrafikk har nevnte ferjestrekning vært trafikkert med 5 ferjer! Dette har medført en enorm trafikkøkning gjennom Moss med trafikkaos flere ganger hver dag.

Statens vegvesen skulle levere KVU for hovedvegsystemet i Moss/riksvei 19 i mai 2011. Moss kommune er avhengig av denne for å komme videre i arbeidet med trafikkløsninger i Moss. Den er flere ganger blitt lovt ferdig, senest før sommeren 2012, men fremdeles er den ikke levert. Uten denne vil det ikke være mulig å få RV 19 inn i neste NTP. Vi mistenker Statens Vegvesen for bevisst å trenere ferdigstillelsen av denne nettopp av den grunn.

Er det slik at det heller ikke departementet ønsker KVU for hovedvegsystemet i Moss/RV 19 ferdig?
Nå er et samlet bystyre i Moss lei av trenering og å bli nedprioritert av såvel Statens Vegvesen som av Samferdselsdepartementet.

Vi forventer at den nye samferdselsministeren gjennomfører lovnaden om å starte detaljplanlegging av dobbeltspor gjennom Moss senest 2013 og vi forventer at statsråden pålegger Statens Vegvesen å ferdigstille KVU for hovedvegsystemet i Moss/RV 19 innen 1. august 2012.
Vi regner med en rask tilbakemelding fra statsråden.

Hilsen

Tomas C Archer
gruppeleder AP

Kjellaug Nakkim
gruppeleder H

Erlend Wiborg
gruppeleder FrP

May Hansen
gruppeleder SV

Eirik Tveiten
gruppeleder R

Sindre W Mork
gruppeleder V

Roar Hermansen
for gruppeleder i KrF

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**