Vilttrekk på Gjellebekk

Menneskenes stadig voksende behov for større og raskere transportkorridorer rammer uskyldige og tause dyr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Tove Hofstad

Tove Hofstad

Selv om elgen er skogens konge, er det lite han kan gjøre med rekkefølgebestemmelser og etablering av trygge krysningsveier når motorveiene ligger der i sin fulle bredde.

Elgen burde naturligvis sende inn en klage på at myndighetene etter 40 år fremdeles ikke har greid å sette av penger og etablere et vilttrekk over E18 ved Liertoppen/Gjellebekk. For det står ikke på planlegging og innspill til løsninger i denne saken; samtlige politiske partier, naturvernforbundet og ulike interessegrupper har forsøkt å få statens veivesen til å ta ansvar.

Elgkalver på Liertoppen

Foto: Benedikte Håkonsen

Diverse løsninger, basert på forskning og kunnskap om elgens vaner og behov for å streife mellom Kjekstad- og Vestmarka har vært skissert. Konsekvensen av Statens vegvesens unnfallenhet og trenering av en trygg viltovergang er elgpåkjørsler med mye lidelser både for dyr, trafikanter, morløse kalver streifende på Liertoppen kjøpesenter og elger som snur og dermed gir økt innavl for dyra på Hurum-halvøya.

Vil vi ha tomme skoger?

Det er på tide at Statens vegvesen tar ansvar og legger vilttrekk over Liertoppen/Gjellebekk inn i planene slik at elgen fortsatt kan leve i skogene i Lier, Røyken og Hurum kommune.
Vi snakker for den som liten eller ingen stemme har.

Tove Hofstad
Org. Nestleder Lier Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**