Kommunestyret tar grep for å bedre åpenheten i Halden kommune

Etter forslag fra Venstre fattet kommunestyret enstemmig konkrete tiltak for å forbedre Haldens status på Norsk Journalistlags åpenhetsindeks. Her kan du lese gruppeleder Geir Helge Sandsmarks innlegg da han presenterte vedtaket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ordfører.

Halden Venstre gikk til valg på et åpnere Halden. Vår score på åpenhetsindeksen i 2011 var ikke helt i bunnskiktet, men i laveste laget. Den gode nyheten er at det skal bare moderat innsats til for å oppnå vesentlige forbedringer.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Gro Tove Sandsmark

Til sammen får kommunen 7/18 mulige poeng. Dette viser et potensiale for forbedring. Mange av disse forbedringene kan gjøres med små grep og uten store kostnader.
Jeg viser her spesielt til punktene 7 og 8, taushetsplikt for lukkede møter og åpne møter i kontrollutvalget, der det bare er vedtak som skal til for å gi poeng her.
Ellers henledes oppmerksomheten på punktene 2 og 9 om søking i nettjournal og klikkbare dokumenter. Begge disse punktene har vesentlig betydning for den allminnelige borgers mulighet til å sette seg inn i aktuelle saker.
Det største forbedringspotensialet for Halden finner vi i behandlingen av innsynskrav. Heller ikke her er det snakk om uoverkommelig innsats for å innkassere 3-5 poeng . Da dette er et stadig tilbakevendende tema på folkemunne og i media, er det åpenbart viktig for Halden kommunes omdømme og forholdet mellom kommunen og innbyggerne at vi hever oss her.

Mjøslandskap

Foto: HP Hansen

For Venstres del er åpenhet et viktig demokratisk poeng. Kommunen er til for borgerne, og borgerne skal ha anledning til å kontrollere styret. Det er også et selvstendig poeng at kommunens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren, og at nettsidene skal yte borgeren enkel og god hjelp.

De foreslåtte tiltakene bringer Halden et godt stykke oppover på skalaen og valgt slik at de skal være enkle å iverksette i organisasjonen.

Her er Haldens score i 2011

Undersøkelsen viser at kommunen får følgende score:
1. Postjournal på Internett 2/2 poeng
2. Søkefunksjon i nettjournalen 0/1 poeng
3. Informasjon om offentlighetsloven 2/3 poeng
4. Klikkbare møtedokumenter 1/1 poeng
5. Kontaktopplysninger til politikere 1/2 poeng
6. Ytringsfrihet 1/1 poeng
7. Reglementsfestet taushetsplikt bak lukkede dører 0/1 poeng
8. Hovedregel om åpne dører i kontrollutvalg 0/1 poeng
9. Klikkbare dokumenter som ikke er unntatt fra innsyn 0/1 poeng
10. Antall dager brukt for å behandle innsynskrav 0/5 poeng

Til sammen får kommunen 7/18 mulige poeng. Dette viser et potensiale for forbedring. Mange av disse forbedringene kan gjøres med små grep og uten store kostnader.

Vedtaket:

1. Reglementer for Halden kommune er til gjennomgang og under dette arbeidet skal følgende vurderes: Fjerning av unødvendig taushetsplikt og lukking av møter. Åpenhetsprofilen skal bedres på andre punkter, vurdering av innføring av interpellasjon med åpnere debatt en tilfelles er for dagens "Grunngitte spørsmål".
2. Rådmannen lager et forslag til tiltak for å forbedre nettfunksjoner for postjournal og dokumenter. Dette skal senest legges fram for formannskapet i november 2012.
3. For innsynbegjæringer som mottas i august og september skal Rådmannen legges fram statistikk over antall virkedager brukt før det gis svar på innsynbegjæring, med redegjørelse for årsak der behandlingstiden har vært 4 virkedager eller mer. Dette legges fram for formannskapet i november møtet.

Her er oversikten over åpenhet i landets kommuner
Her er hele notatet
Her oppslag om saken på NRK Østfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**