en sommerhilsen med oppsummering til våre lesere :)

Ja nå har politikken i Tana tatt sommerferie. Siste kommunestyremøte for denne sesongen var sist torsdag den 21. juni.
Denne halvårs sesongen har vært bra for Tana Venstre når vi oppsummerer. Vi har fått gjennomslag for – og foreslått til videre politisk arbeid – store og små ting fra programmet vårt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre leverte inn følgende forslag til den kommunaleplanstrategien (arealdelen) som er under utarbeidelse:
– Planen foreslår områder til kun hyttebygging. Foreslått endret til også å gjelde husbygging for de som vil bo utenfor sentrum. Herav må folk få lov til å bygge på gamle (barndoms-) tomter eller få nye tomter tilrettelagt.
– Planen foreslår opprettsanlegg i Tanafjorden. Venstre foreslår endret til oppdrettsfri Tanafjord.
– Planen foreslår hytte- og gamme “byer”. Foreslått at “gamme” fjernes fra denne. Kommer under egne gammeforskrifter.
Til budsjettregulering:
Bevilge penger til å oppruste parkeringsplasser til de mest trafikkerte skuter- og barmarksløypene i Sirma og på Ifjord. En gledelig nyhet var at vegvesenet bygger ut parkeringsplassen ved Storelva på Ifjord i forbindelse med veiutbygging der, så slipper kommunen å punge ut for det. Sirma får utdelt kr. 60.000,- til utbedring.
Utmark:
Som dere kanskje leste i avisen så har Tana fått en utmarksplan som omfavner svært mye knyttet til tradisjonell høstningskultur og utmarksnæringer, noe vi mener er en viktig og riktig politisk retning for Tana. Utfordringen nå blir å få til felles politiske vedtak av planen. En stor, fin plan alene er ikke noe politisk bindende verk og kan således lett havne i en skuff på rådhuset og bli nedstøvet der.
Helse og Miljø
Tana Venstre var det eneste partiet som gikk til valg for å opprettholde driften i Austertana og Polmak. Med kun ett kommunestyremedlem sier det seg selv at denne saken hadde ikke de stemmeberettigete i kommunen øverst på listen.
Hva gjelder fremdeles drift av både Austertana og Polmak eldresenter/sykehjem, så får Venstre svært liten støtte hos de andre partiene. De adminstrative innstillingene går alle for nedleggelse. Monica er Tana Venstres representant i HOU. Hun skal i samråd med lokallaget følge opp denne saken når vi går inn i vårt andre politiske år fra høsten av og finne ut av hvordan vi skal håndtere saken videre.
En viktig sak for oss fremover vil være at de eldre skal kunne få bo hjemme lengst mulig om de ønsker det. Monica jobber også for å få en ergoterapaut til kommunen.
Andre forslag:
Karen Inga har foreslått i MLU dette med avfalldunker og toaletter på rasteplasser. Hun fikk ingen gehør for det, siden lederen av MLU mener at det var vegvesenets ansvar og at kommunen ikke kan gjøre noe. Dette mener Tana Venstre er tafatthet! Arg! Vi minner om at dette er viktige miljøtiltak for både lokalbefolkningen, turister og og miljøet generelt.
Det var det!
Da gjenstår det bare å ønske dere en god sommer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**