Innlegg: Syklister i Kvadraturen

Under bystyrets behandling av Kvadraturplanen fikk Venstre gjennomslag for at det skal utarbeides en egen temaplan for syklister. Dag Vige skriver om saken i dagens Fædrelandsvennen. – Det er stort behov for flere parkeringsområder for sykler. Det må defineres og merkes traseer der syklistene kan kjøre effektivt og trygt, skriver Venstres gruppeleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Etter forslag fra Venstre har bystyret vedtatt at det skal utarbeides en egen temaplan for syklister i Kvadraturen. Vedtaket er relevant og nødvendig. I forslaget til Kvadraturplan er syklistene viet lite oppmerksomhet. Gjeldende sykkelstrategi for de sju kommunene i Kristiansandsområdet har også lite fokus på utvikling i sentrum. Strategien fokuserer på økt sykling til jobb, bedre gjennomfartsårer, trafikksikkerhet, sykkelaksjoner og vedlikehold av sykkelveiene. Hver for seg gode og viktige tiltak.
Men også sentrum er viktig. Det er stort behov for flere parkeringsområder for sykler. Det må defineres og merkes traseer der syklistene kan kjøre effektivt og trygt. Det er også spennende å vurdere innført en ordning med bysykler.

I dag har de som sykler inn i byen mange utfordringer. Her er noen eksempler:
-Gamle Lundsbroa er trang. Syklister og gående er tett på og i stadig konflikt.
-Syklister fra Vågsbygd og Grim som ankommer Markensgate, møter et uoversiktlig og konfliktfylt området ved Slottet. Biler, gående og syklende i et forvirrende virvar.
– For de som fra nord og vest og skal i retning Fiskebrygga, er det naturlig å sykle Havnegata. Forholdene er uoversiktlige. Forbi Colorline må en passere over og langs jernbanespor. Videre må en snirkle seg gjennom et stort parkeringsområde før en kommer frem til Parko.
– Det er forbudt å sykle i Markensgate på dagtid.
– Kirkegata er humpete og tett av biltrafikk.
– Festningsgata har en del fortau du kan sykle på, men er ikke tilrettelagt for det.
– Østre Strandgate, fra Fiskebrygga til Aquarama og Tangen videregående skole, er en naturlig strekning å bruke sykkel på (i motsetning til Dronningensgate). Ingenting signaliserer at strekningen er egnet for syklister.
– Det er laget en flott gangvei i Rådhusgata, fra Mølla og til Elvegata. Parkvesenet og beboere sørger for frodige blomster og god orden på strekningen. Men som trase for de som sykler, er det konfliktfylt med gående og syklende sammen, og utgangsdører og trapper rett ut i trafikkområdet. For mange er det sikrest å sykle ute i gata.

Tordenskjoldsgate har oppmerket sykkelsti. Bilistene vet hva de har å forholde seg til. Syklistene opplever at en er likeverdig partner i trafikken. Det er bra! Sykkel er for folk flest. Du trenger ikke sertifikat. Det er billig, det er miljøvennlig, det fremmer god helse og det gir stor individuell frihet. Det er blitt trendy å sykle. Det må vi ta konsekvensen av når vi videreutvikler Kvadraturen som landsdelens viktigste møteplass.

Les også: Venstre-gjennomslag for sykkelplan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**