Lavere terskel inn på boligmarkedet

Å ha et sted å bo burde være alle forunt. Likevel er det ikke et gode som alle har råd til å ta del i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Å ha et sted å bo burde være alle forunt. Likevel er det ikke et gode som alle har råd til å ta del i.
Venstre har foreslått fire konkrete tiltak for å bedre situasjonen for dem som faller utenom de vanlige boiglånsordningene til bankene:

•Venstre vil gjøre om Husbanken til en sosialbank som skal gi boliglån til fattige familier.
•Venstre vil innføre “hjemkjøp av boliger” hvor en leid kommunal bolig kan nedbetales gjennom hsleie og bli til eid bolig.
•Venstre vil gi statlig tilskudd til bygging av flere leieboliger.
•Venstre vil innføre en nasjonal minstenorm for sosialhjelp til livsopphold inkludert boutgifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**