Tiltak som sikrer personvernet på Sola kommunes nettsider

Rogalands Avis omtaler idag publiseringen av personnummer på Sola kommunes nettside. I avisen går varaordføreren ut og forsikrer at den sensitive informasjonen skal slettes idag og at det skal tas en ny runde i forhold til personvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det har nå gått nesten en måned siden Venstre påpekte at sensitiv informasjon lå ute på nettet, og vi er glade for at dette endelig gripes tak i og fjernes.
Seniorrådgiver Guro Skåltveit i Datatilsynet sier til Rogalands Avis at hun synes det er utrolig sløvt av Sola kommune ikke å ha sladdet opplysningene.

Sola Venstre mener at det er viktig at vi også i Sola er i forkant av teknologien og har fullgode løsninger som både sikrer nødvendig saksinformasjon, men som også sikrer at personvernet ivaretas på en betryggende måte. Vi imøteser derfor den “nye runden om personvern” som varaordføreren forespeilte i dagens RA.

For mer om saken: les artikkelen i Rogalands Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**