Gjennombrudd for høyhastighet i Fylkestinget

Fylkestinget i Oppland har vedtatt en jernbaneoffensiv med mål om høyhastighetsbane Oslo – Trondheim via Gjøvik. Venstre fikk gjennomslag for sitt forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Etter forslag fra Venstre ble denne siste setningen vedtatt i Fylkestinget med stort flertall. Målsettingen om høyhastighet over Vestoppland er nå vedtatt.

Fylkestinget krever at IC-strekningen mellom Gardermoen og Lillehammer utbygges med dobbeltspor etter alt. 4B og 250 km/t, og fullføres i 2023. For å finansiere utbyggingen mener fylkestinget at strekningen tas ut av NTP-rammen og prosjektfinansieres. En høyhastighetsbane Oslo — Gjøvik — Lillehammer – Trondheim skal være et langsiktig mål.

Eivind Brenna

Eivind Brenna
Foto: Privat

– Dette er vi veldig glade for, og det må være styrende for arbeidet med utbygging av Gjøvikbanen mot sammenkobling med Dovrebanen, sier Eivind Brenna, gruppeleder i Venstre.

Les mer på hjemmesidene til Oppland fylkeskommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**