Kommunestyremøte

Fra kommunestyret 12/6.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Til dette møtet hadde Linda Alise Karlsen forfall, og Venstres gruppe møtte med Jan Meyer, Asbjørn Hessen og Per Torvald Meyer.
I spørretimen tok Per Torvald opp et innspill fra Mildrid Fagerli om mulighetene for å kunne gjennomføre tiltak som også kan gi anlegg for friidrett når det skal legges nytt banedekke. Ordføreren lovte å ta initiativ til et drøftingsmøte der også friidrettskretsen kan være representert.
På spørsmål fra Asbjørn orienterte ordføreren om at fylkesmannen, barns representant i plansaker og vegvesenet har innvendinger mot plassering av bensinpumpe på den tomta som har vært aktuell. En ser nå etter annen plassering, bl.a. i Leikvika eller ved det tidligere fergeleiet.
Han orienterte også om at Hålogaland kraft og Hålogaland bioenergi nå vurderer Bioenergiprosjekt på Borkenes som ulønnsomt, og vil ikke gjennomføre investeringen.
Asbjørns spørsmål var egentlig hvordan ordføreren tenkte seg at kommunestyret skulle bli orientert i slike saker? Det lovte ordføreren å tenke på.
I årsmeldingsdebatten spurte Asbjørn om det skjer noe med planlegging av mellomtrinnsbygget ved Borkenes skole. Oppvekstsjefen viste til at det ikke er midler til planlegging 2012. Dersom midler stilles til disposisjon, vil planlegging starte i 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**