Linda politisk kontaktperson for ungdomsrådet

Kommunestyret har enstemmig valgt Linda Alise Karlsen (V) som politisk kontaktperson for ungdomsrådet, med Karin Johansen (Sp) som varakontaktperson.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Linda er småbarnsmor og har vist særlig engasjement for barn- og unges oppvekstsvilkår. Hun tok initiativ til å få i gang en ballekgruppe, og er sjøl trener der. Hun tok initiativ til å få i gang igjen tradisjonen med julegrantenning på Borkenes, og har siden stått i spissen for arrangementet. Hun har arrangert leker for barna på 17. mai. Hun har vært nestleder i idrettslaget, og er nå kasserer.

Som kommunestyrerepresentant og medlem i levekårsutvalget har Linda allerede vist engasjement for å få i gang igjen ungdomsklubb på Borkenes.

I samme møte vedtok kommunestyret retningslinjer for ungdomsrådets virksomhet. Rådet skal ha 5 medlemmer og like mange varamedlemmer, og velges for 2 år. Ved valgperiodens start skal de være mellom 13 og 20 år. Lag og foreninger for barn og unge, herunder skoleklasser og idrettslag, gis anledning til å fremme forslag til medlemmer. Rådet velges av kommunestyret. Det disponerer årlig inntil 20 000 kr som etter vedtak kan deles ut til prosjekter i kommunen.

I likhet med eldreråd og råd for funksjonshemmede skal ungdomsrådet ha mulighet til medvirkning i politisk behandling av saker, med møte- og talerett i utvalg og kommunestyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**