Fjern arbeidsgiveravgiften for lærlinger

Venstre krever at regjeringen fjerner arbeidsgiveravgiften for lærlinger, slik at det blir mer lønnsomt for private og offentlige arbeidsgivere å gi elever i den videregående skolen en lærlingplass, skriver Venstres Karl M. Buchholsdt i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – fylkesleder i Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Venstre mener det er meningsløst å skattlegge lærlingplasser all den tid dette er en viktig del av den videregående opplæringen for mange elever. Ved skolestart høsten 2011 stod over 6500 ungdommer i den videregående skolen uten lærlingplass. Noe som tyder på at dagens lærlingpolitikk ikke er god nok.

Mange ungdommer velger en yrkesfaglig utdanning. Dette vil skape stort behov for lærlingplasser også i årene som kommer. Yrkesfagene har lenge blitt neglisjert i debatten om videregående opplæring. Norge vil trenge yrkesfaglig kompetanse også i fremtiden, og Venstre mener det er nødvendig å ta denne utfordringen på alvor.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2012 foreslo Venstre derfor å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og å øke lærlingtilskuddene slik at flere ungdommer får en mulighet til å fullføre videregående opplæring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**