Sola på tredje plass i nasjonal kåring av bærekraftige kommuner

I NHOs måling av norske kommuners bærekraft og evne til vekst, kom Sola i år på tredjeplass. Venstre mener denne gode scoren gir inspirasjon til å arbeide for å videreføre de gode resultatene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


NHOs bærekraftsNM gir uttrykk for hvilke områder som har størst lokal vekstkraft og bæreevne. Kommunene ble rangert etter forhold ved arbeidsmarked, demografi, kompetanse, økonomi og bærekraft.

Ved måling av arbeidsmarkedet, fikk Sola best score i hele landet. Venstre mener at vi gjør et godt arbeid for å tilrettelegge for arbeidsplasser i kommunen og at vi vil fortsatt arbeide for fleksible løsninger som gjør at flest mulig som ønsker seg inn i arbeidsmarkedet i Sola, vil kunne få tilbud om dette.

I måling av demografi, fikk Sola fjerdeplass. Venstre ønsker å tilrettelegge for innflytting til kommunen. Det arbeidet utfører vi når vi politisk arbeider for å tilby kommunale tomter til unge førstegangsetablerere og vi imøteser også de spennende planene som på sikt skal komme i Berheimsområdet. Kommunal boligutbygging er et stridstema i kommunen. FrP ønsker å selge disse til en mye høyere pris enn idag, men dette mener Venstre gjør situasjonen enda vanskeligere for de som skal inn i et allerede overopphetet boligmarked på Nord-Jæren.

I rangeringen av økonomi, oppnådde Sola 5. plassen. Her ble det lagt vekt på kommunale inntekter i forhold til utgifter, inntekter fra skatt på inntekt, formue osv, gjeldsbelastningen i kommunen samt gjennomsnittlig bruttoinntekt. Kommunens administrasjon tar de politiske signalene på alvor og “driver smart”. Venstre tar også innover seg heldige fakta, som at oljenæringen fører til høye inntekter blant kommunens innbyggere. Dette er likevel ingen sovepute, og vi vil fremdeles også arbeide for de som faller utenfor. Det gjør vi i inneværende budsjett, og det skal vi kjempe for i årene som kommer også

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**