Sp utsetter dobbeltspor og bryter klimaforliket

Senterpartiets utspill om å forsinke utbyggingen av dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien bryter klimaforliket, mener Venstres gruppeleder i Østfold, Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Helge Eek

Et enstemmig storting, inkludert Senterpartiet og FrP, vedtok 12. juni:
«Stortinget viser til klimameldingens omtale av utbygging av InterCity-forbindelsen i det sentrale Østlandsområdet og legger til grunn at regjeringen fremmer et alternativ for Stortinget som sikrer rask fremdrift.»

– Dersom Senterpartiet ikke opprettholder denne prioriteringen bryter de klimaforliket allerede, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark (V).

– Jernbaneverket ber om en utbygging på 13 år. Det er mulig på 10. Senterpartiet bør snarest si hvor lang tid de vil bruke på å gjøre transportsystemet vårt mer miljøvennlig, gjøre det mer attraktivt å bosette seg på Østlandet utenfor Oslo og å bedre hverdagen til landets pendlere, mener Sandsmark.

– Det å sikre at flere kan bosette seg utenfor Oslo bør være et mål for Senterpartiet. Det er rart at de er mot rask fremgang i det prosjektet som er viktigst for å nå dette målet, undrer Sandsmark seg.

Venstre foreslo allerede i 2010 for Stortinget en egen alternativ finansieringsmodell for jernbane med statsobligasjoner. På den måten er det mulig uten å redusere vegbudsjettet å satse på jernbane. Transportøkonomisk institutt har i etterkant anbefalt denne finansieringsmodellen for større samferdselsprosjekter. Vår modell finner dere her: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-083/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**