Svømmehall må forankres politisk

Venstre mener svømmehallprosjektet må forankres politisk. – En arbeidsgruppe med utgangspunkt i Nes Ap er ikke bred nok politisk, påpeker åse Birgitte Skjærli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I mange år har nesbuer drømt om en egen svømmehall. Venstre har lenge kjempet for at det skal skje. Senest ved siste budsjettforhandlinger da Venstre i sitt alternative budsjett la fram forslag om at man i løpet av føreste halvdel av kommunestyreperioden utreder status for mulig svømmehall eller svømmeanlegg i Nes.

Åse Birgitte Skjærli

Åse Birgitte Skjærli
Foto: Birger Areklett

– Vi ba om 20 000 kroner til en utredning av svømmehall, men fikk ikke medhold, sier Åse Birgitte.

Siden den gang har en folkenedsatt arbeidsgruppe med utgangspunkt i Arbeiderpartiet begynt å se på mulighetene for å realisere en svømmehall ved Nes videregående skole. Venstre er glad for å se at det nå er interesse i svømmehall-saken også fra andre partier, men mener at prosjektet må forankres politisk for å sikre en ryddig prosess.

– Får vi en kommunal prosess, kan vi styre bedre underveis, og si ja eller nei til å gå videre i prosessen. Politikerne må være sikre på hva de får om de vedtar å bygge og drifte en svømmehall, sier Åse Birgitte.

Venstre er opptatt av at en ny svømmehall både skal være funksjonell til flere formål og grupper og kunne driftes forsvarlig. En bredt sammensatt arbeidsgruppe bør derfor jobbe nærmere med rom- og funksjonsprogram samt kartlegge potensielle leietagere som kan bidra til driftskostnader.

– Det er mye som skal skje før vi tegner løsninger i denne saken, konkluderer Åse Birgitte.

Venstre har programfestet følgende om svømmehall i Nes:

Forside partiprogram Nes Venstre

Venstre vil utrede muligheten for at en svømmehall kan bygges og driftes i samarbeid med kommersielle aktører eller som et ØRU-prosjekt med lokalisering i Nes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**