Venstre: – Senterpartiet bryter klimaforliket

Senterpartiets utspill om å forsinke utbyggingen av dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien bryter klimaforliket, mener Venstres transportpolitiske talskvinne Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Borghild Tenden (V) mener Senterpartiet bryter klimaforliket når de ikke vil sikre intercityforbindelsen med dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer.

Borghild Tenden (V) mener Senterpartiet bryter klimaforliket når de ikke vil sikre intercityforbindelsen med dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer.
Foto: Christoffer Biong

– Dersom Senterpartiet ikke opprettholder denne prioriteringen bryter de klimaforliket allerede litt over en måned etter at stortinget vedtok klimaforliket, sier Venstres Borghild Tenden.

Et enstemmig storting, inkludert Senterpartiet og FrP, vedtok 12. juni:
«Stortinget viser til klimameldingens omtale av utbygging av InterCity-forbindelsen i det sentrale Østlandsområdet og legger til grunn at regjeringen fremmer et alternativ for Stortinget som sikrer rask fremdrift.»

– Jernbaneverket ber om en utbygging på 13 år. Det er mulig på 10. Senterpartiet bør snarest si hvor lang tid de vil bruke på å gjøre transportsystemet vårt mer miljøvennlig, gjøre det mer attraktivt å bosette seg på Østlandet utenfor Oslo og å bedre hverdagen til landets pendlere, påpeker Tenden.

– Det å sikre at flere kan bosette seg utenfor Oslo bør være et mål for Senterpartiet. Det er rart at de er mot rask fremgang i det prosjektet som er viktigst for å nå dette målet, avslutter Tenden (V).

Venstre foreslo allerede i 2010 for Stortinget en egen alternativ finansieringsmodell for jernbane med statsobligasjoner. På den måten er det mulig uten å redusere vegbudsjettet å satse på jernbane. Transportøkonomisk institutt har i etterkant anbefalt denne finansieringsmodellen for større samferdselsprosjekter. Vår modell finner dere her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**