Venstreskolen trinn 2 i september

Venstreskolen trinn 2 arrangeres i Stavanger, fredag 21. september til lørdag 22. september. Fristen for påmelding er 1. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

LPN, Stavanger, Rogaland, skolering

Foto: Venstre

Venstreskolen trinn 2 er et kurs for medlemmer som har hatt trinn 1 og gir deg en dypere innføring i Venstres politikk, organisasjon, historie og ideologi samt praktisk politisk arbeid.

Dette kurset gir deg en mer inngående kjennskap til Venstres politikk, organisasjon, historie og ideologi samt praktisk politisk arbeid som styremedlem eller lokalt folkevalgt. Kurset tar også for seg tale- og debattrening, leserbrevskriving, møteledelse og hvordan man får gjennomslag for politikk både internt i partiet og eksternt.

Vi har med oss dyktige innledere på de forskjellige områdene vi går gjennom. Endelig program for dagene vil bli ettersendt de påmeldte første uka i september.

Alle lokallag i Rogaland har anledning til å sende deltakere på skoleringsopplegget, men det tas forbehold om et maksimalt antall deltakere fra hvert lag. Du kan melde din interesse for deltakelse til [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**