Hans Hammond Rossbach er død

Tidligere Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal, Hans Hammond Rossbach er død. Han døde 7.august, 80 år gammel. Rossbach har hatt en lang og betydningsfull politisk karriere i Venstre.
Rossbach ble valgt inn på Stortinget i 1965 hvor han satt i 20 år frem til 1985. Der hadde han en rekke verv innenfor ulike komiteer og utvalg. Rossbach var partileder for Venstre fra 1976 til 1982 og parlamentarisk leder fra 1973 til 1985.
Rossbach satt i fylkesting, Møre og Romsdal i perioden 1963-1967. Han var fra Kristiansund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Hans Hammond Rossbach

Foto: B.Aartun

Rossbach skal ha mye av æren for begrepet om og forståelsen av likevektssamfunnet i et miljøperspektiv. Gro Harlem Brundtland kom seinere med begrepet bærekraft. Gjennom sin politikk var Rossbach på vegne av Venstre meget tidlig ute med miljøforståelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**