Hans Hammond Rossbach er gått bort

Tidligere Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal, Hans Hammond Rossbach er død. Han døde 7.august 80 år gammel. Rossbach var fra Kristiansund og representerte Venstre i bystyret i en årrekke før han ble valgt inn på Stortinget hvor han satt i 20 år frem til 1985. Der hadde han verv innenfor ulike komiteer og utvalg.
Rossbach har hatt en lang og betydningsfull politisk karriere i Venstre. Rossbach var partileder for Venstre fra 1976 til 1982 og parlamentarisk leder fra 1973 til 1985.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Hans Hammond Rossbach

Foto: B.Aartun

Rossbach skal ha mye av æren for begrepet om og forståelsen av likevektssamfunnet. Gro Harlem Brundtland kom seinere med begrepet bærekraft. Gjennom sin politikk var Rossbach på vegne av Venstre meget tidlig ute med miljøforståelsen.

Hans Hammond Rossbach tok etter 20 år på Stortinget fatt på sitt viktige arbeid med Vågen i Kristiansund. Han ledet fra 1988 til 1994 Vågenutvalget og senere styret i Norsk Kystkultursenter.

– «Kysten og kystkulturen er fundamental for bosetning og kultur. Det er dette som særpreger Norge og gjør oss interessante. Det er her vi har våre røtter. I sentrum av «Storhavets by», Kristiansund, ligger Vågen. Vågen representerer et betydelig område med en rekke vernede og verneverdige bygninger.» Dette skrev Hans H Rossbach i bladet Byggekunst nr. 7, 1992.

Egen nekrolog vil komme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**