Svanesangen om Huken pukk- og asfaltverk

Etter flere tiårs utrettelig kamp, har vi vunnet kampen om nedleggelse av pukk- og asfaltverket, skriver Anne-Karin Kjeldset i et leserinnlegg i Akers Avis Groruddalen 25. juli 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Anne-Karin Kjeldset

Anne-Karin Kjeldset

Den jevne leser av denne avisen har muligens også problemer med å skjønne hvorfor og hvordan det lar seg gjøre å komme med så mye tåkeprat, insinuasjoner og bortforklaringer som Bjørn Holm og Rolf Utgård står for når det gjelder vedtaket om nedleggingen av Huken pukk- og asfaltverk. Jeg berømmer Frode O. Hansen, Erik Grønvold og alle andre våkne beboere for at de har hatt ork til saklig å tilbakevise insinuasjonene.

Hva er så fakta i saken?

Jo, etter flere tiårs utrettelig kamp fra beboerne på Ammerud/Grorud og omegn, fra våre våkne og skarpskodde frivillige miljøorganisasjoner samt politikere, har vi med tilgjengelige og lovlige midler vunnet kampen om nedleggelse av pukk- og asfaltverket. Det foreligger nå enstemmige vedtak i så vel bydelsutvalg som i bystyret, hvor byråd Hallstein Bjercke for tiden arbeider med avviklingsplanen, som skal legges fram senest i første bystyremøte etter sommerferien.

Så skulle man jo tro at Oslo Vei AS ville ta inn over seg realitetene i saken og bruke tid og krefter på en troverdig og samfunnsnyttig avviklingsplan, men det er altså her man tar fullstendig feil. Det skal nemlig gjøres vanskeligst mulig, så vel for befolkningen som for de folkevalgte. Hadde saken ikke vært så alvorlig, kunne det være fristende å kalle det hele for barnslig.

Så vidt jeg vet er selskapet fremdeles under politietterforskning, og det er ellers dokumentert at det er tatt ut for mye stein samt kjørt inn altfor store mengder av returasfalt. Etter pålegget om stans i videre sprengning, kjører fremdeles lastebillass med stein og dieselvogntog nærmest i skytteltrafikk inn og ut av Huken. Provokasjonen overfor befolkningen blir stadig grovere hva dette angår. Så kan vi nå også lese av Maren Rismyhrs innlegg her i avisen at det nå foregår flere ulovligheter i Huken. Oslo Vei har nemlig åpnet adgang for et annet firma til å selge ferdigplen fra området, uten lovhjemmel!

Jeg skal avstå fra å beskrive alle plagene befolkningen har måttet leve med, forårsaket av støv, støy, rystelser, dieseltrafikk, asfaltlukt. Heller ikke vil jeg tallfeste noe, det har andre med stor grundighet gjort før meg. Bare minne om at det så tidlig som på 70-tallet ble bekreftet at steinbruddet i Huken var til stor sjenanse for beboerne. Jeg skulle tro at mediehuset på Grorud vil være stedet å henvende seg, hvis herrene Bjørn Holm og Rolf Utgård ønsker dokumentert protester og innlegg fra de forskjellige i denne saken.

Jeg kan ikke la underfundighetene til Rolf Utgård stå uimotsagt. Hvorfor skal det innkalles til møter om Hukensaken på dette tidspunkt? Det har jo ingen ting for seg. Sannelig forsøkes også et lite "skremmeskudd" ved å profetere fremtidig nedbygging av marka med boliger. Det virker ikke troverdig på meg, rådgiver. At dette gjøres mot betaling, gjør saken grellere, syns jeg. Det har tidligere også kommet beklagelser over at man har tatt mannen og ikke ballen. Jeg har vanskeligheter med å finne ut både hvem mannen er og ballen i dette tilfellet. Hva er det Oslo Vei AS skjuler, som gjør at man ikke ønsker å etterleve demokratiske spilleregler? Jeg begynner nå virkelig å undre meg, og det er jeg ikke alene om. Det kan synes som Oslo Vei i altfor mange år har levd etter mottoet: "Går det så går det!"

Jeg har tidligere gitt uttrykk for at nedleggelse av et pukk- og asfaltverk som Huken selvsagt vil måtte koste penger for kommunen. I denne saken legges det imidlertid kjepper i hjulet, slik at det skal skapes kaotiske og uoversiktlige tilstander. Dette er i beste fall dårlig gjort, bare fremtiden vil vise hva som ligger til grunn for denne fremgangsmåten, som i så stor grad går ut over lokalbefolkningen. Det er nå nærmest en unison erkjennelse hos beboere i området at DETTE IKKE HADDE LATT SEG GJØRE HVIS DET HADDE VÆRT ET PRIVAT FORETAK!

Jeg avslutter med å sitere fra innlegget til Maren Rismyhr, som jeg selvsagt slutter meg til: "Er det ikke snart på tide å stenge porten?"

Anne-Karin Kjeldset
Grorud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**