Vitinn avvikles

Rådmannen i Risør legger komiteens uttalelse til grunn og foreslår å avvikle Vitinn i sin nåværende form og ønsker en forsvarlig avvikling av Vitinn, herunder forsøke å finne alternative løsninger for de som allerede er påmeldt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Wenches georginer - 6

Foto: Jan Einar Henriksen

Dermed ser det ut til å bli slutt for det som skulle være en stor ny satsning i Risør. Vi håper at de som allerede var påmeldt som studenter finner gode alternative løsninger – i motsatt fall bør komiteen også diskutere virkningene av nedleggelsen sett opp mot økonomisk kompensasjon for de det måtte gjelde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**