May Valle

Er adjunkt med tilleggsutdanning. Fagområder: samfunnsfag, norsk, økonomi. Ansatt ved Knut Hamsun videregående skole (siden 1980). Frivillig sektor: Har tatt initiativ og ledet frivillig lagsarbeid som: Fotoklubb, teaterlag, museumslag, lokalutvalg. Har vært ordfører i Hmarøy kommune i 8 år. Er fylkestingsrepresentant for Venstre siden 2003. Har vært fylkesråd for samferdsel i perioden 2009-2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

May Valle

Foto: Pryd Studio AS

Partipolitisk arbeid
Kommunepolitikk
Gikk inn i kommunepolitikken i 1993 med minstemann på armen. Ble ordfører i Hamarøy i 1995 — ble gjenvalgt i 1999 med nesten rent flertall. Tok en pause fra kommunepolitikken i perioden 2003-2007. Ble i 2007 igjen valg inn og siden vært medlem av kommunestyre og formannskap — med unntak av perioden som fylkesråd for samferdsel.

Erfaring fra en rekke politiske verv: Kraftbransjen, avfallsselskap, rovviltnemnda, sparebank, PR. For tiden nestleder i Nord-Salten Kraft AS.

Fylkespolitikk
Var vara til fylkestinget og møtte noen ganger i perioden 1995-99. Fra 2003 har jeg representert Nordland Venstre på fylkestinget. I perioden februar 2009 til høsten 2011 var jeg fylkesråd for samferdsel. Jeg er nå gruppeleder for Venstre.

Om meg selv
Nordland fylke er et langstrakt fylke med lange avstander og kompliserte transportmuligheter mellom bysentra og distrikt. Det er ikke så mange forunt å få kjennskap til alle kriker og kroker i et slik fylke. Jeg er blant de heldige som har fått anledning til å reise til absolutt alle kommuner i fylket vårt. Hatt samtaler med folk og kommuneledelser og blitt kjent med tanker som gjøres om utvikling og utfordring. Og nå jeg i dag blir presentert for bl.a. spennende ideer om filmatiseringer — slik jeg ble her om dagen – tenker jeg dette må foregå i fylket vårt. Jeg ser for meg alle stedene og mulige plasser det kan foregå på.

Arbeidet i den regjeringsoppnevnte gruppa som skulle utrede transportløsninger i nord — ga meg anledning til å delta innenfor flere arbeidsgrupper sammensatt fra landsdelen — det var tema som: reiseliv — bergverk — fiskeri/havbruk — energi. Vi reiste rundt i nordområdene og skaffet oss kunnskap om hvordan man kunne se for seg sammenhengende transportkorridorer i nord. Havnene på norsk side er viktige også for nabolandene. Dette er argumenter som er nyttige i en større sammenheng. Som medlem av fylkeslandbruksstyret og den reginale rovviltnemnda har jeg også vært sterkt berørt av utfordringene som landbruksnæringen har og hvor viktig det er med samarbeid over grensen til Sverige for et fylke som Nordland.
I dag står kampen i Nordland om arbeidskrafta. Og en ytterligere satsing innenfor oljebasert næring øker skjevheten mellom sektorene og vil ramme viktige arbeidsfelt som bl.a. transport- og vegsektoren.

Privat
Er gift med Tor Valle som er mangeårig kommunepolitiker fra Venstre. Vi har fire voksne barn. Den yngste avsluttet videregående skole i vår og fortsetter på høgere utdanning i høst. Det har også etter hvert blitt åtte barnebarn.

Valgkamp
Jeg vil kunne delta i valgkamp rundt om i fylket — men vil måtte ha ca en måneds pause sommeren 2013.

Kjennetegn
Ser utfordringene — Ser mulighetene — Tar initiativ.

May Valle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**