Vil oppheve loven mot kjøp av sex

— Vi må ha vekk det forbudet. Det kan ikke forbli slik at de prostituerte frykter politiet fordi de føler at politiet skal være mer opptatt av å ta kundene enn av å beskytte dem. Det er viktig at denne gruppen mennesker føler at det finnes hjelpetiltak de kan bruke, og at politiet faktisk er på deres side. Politiske engasjement må ikke brukes på å fordømme menneske som selger seksuelle tjenester, men i stedet på å hjelpe de som vil ut av prostitusjonen, sier leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde, til Aftenbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Prostituert, prostitusjon, Torino

Foto: Kay Chernush

 Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde

Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde
Foto: Mari Halvorsen

Kriminalisering har gjort livet til de prostituerte vanskeligere, og Venstre vil derfor oppheve loven mot kjøp av sex.

Aftenbladet omtalte den siste uken omtalt at flere selger sex nå enn før, og at Fafo mener at sexkjøpsloven muliggjør menneskehandel. Venstre var kritisk til sexkjøpsloven lenge før den ble innført.

— Vi har hele tiden advart mot at de konsekvensene som Fafo uttaler i Aftenbladet kunne skje. I tillegg mente vi før loven trådte i kraft at de sosiale tiltakene manglet, noe de fortsatt gjør, sier han, og legger til at Venstre har vært opptatt av indivudelle tiltak for å få prostituerte ut av prostitusjon og inn i opplæring måtte være på plass før loven om sex-kjøp trådte i kraft. Det ble det ikke gjort, sier Lunde til Aftenbladet.

Lunde mener regjeringen har sviktet de prostituerte, og at kriminalisering har gjort livet vanskeligere for de som selger sex. Han og Venstres løsning er å fjerne forbudet mot kjøp av sex og å få inn flere sosiale tiltak for de prostituerte.

Les hele artikkelen i Aftenbladet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**