Miljøpris i Lørenskog 2012

Venstre har tradisjon i å dele ut miljøpris, og vi vil også i år se om vi kan finne en verdig kandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kjempespringfrø er en trussel mot floraen langs Langvannet i Lørenskog

Kjempespringfrø er en trussel mot floraen langs Langvannet i Lørenskog

Vi tenker også på det utvidede miljøbegrepet, med bevaring av kulturminner eller organisasjoner som fremmer at folk blir glad i miljø og natur. Vi vil gjerne ha ditt forslag! Er du f.eks. medlem av en aktuell organisasjon, eller kjenner en ildsjel?

Send ditt forslag til Lørenskog Venstre innen utgangen av august.

SISTE:
Styret i Lørenskog Venstre har nå til behandling forslag til hvem som bør få Miljøprisen 2012.
Hvem som vinner vil bli offentliggjort i forbindelse med eget arrangement i høst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**