Helse og omsorg

Retten til høyest oppnåelig helsestandard er en del av menneskerettskonvensjonen, og av norsk lov. Et godt helsevern er en forutsetning for enkeltmenneskets frie utfoldelse. Den sosiale liberalismen gir individet økt ansvar, men tar også vare på våre medmennesker uansett hvem de er. Venstre tar borgere med omsorgsbehov på alvor, og vil behandle alle som selvstendige individer med en like selvfølgelig rett til å ta egne valg som alle andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Medisin, helse

Foto: Microsoft

Frykter store mørketall på vedlikehold
Forfallet av offentlige bygg fortsetter, og Venstre frykter at det er store mørketall.

Reservasjon mot paternalisme
Debatten rundt KrF sin kamp for legar sin reservasjonsrett er intens. Den praktiske utfordringa kunne blitt løyst gjennom at fastlegane ikkje lenger hadde i oppgåve å henvise til abort. I staden har KrF og Ap fått sin diskusjon om rett eller gale. Begge parti har sans for paternalistisk tenkning.

Levekår

Venstre vil ha en egen levekårsmelding for familier med barn med psykisk sykdom eller psykisk utviklingshemming. Åsta Årøen synes det er trist at partiet står alene om dette kravet.
Krever levekårsmelding for familier med store omsorgsoppgaver
Vi krever en egen levekårsmelding for familier med store omsorgsoppgaver, sier Åsta Årøen (V) etter helsekomiteens høring om avlastningstjenester for utviklingshemmede.

Krever høring om avlastning
Venstre og Ap vil ha høring om Bergen kommunes tilbud om avlastningstjenester, støttekontakt og SFO for utviklingshemmede.

Mæland vil ikke ha leger i arresten
Selv om visepolitimesteren mener arresten er full av mennesker som trenger helsehjelp.

Ber Onarheim rydde opp på Løvåsen
BA har avslørt en rapport om manglende bemanning ved Løvåsen sykehjem. Hemmelighold av rapporten får Venstre til å reagere.

Alvorlig med dårlig sykehjemsorganisering
Erlend Horn (V) mener kritikken som kom i Florida-høringen onsdag er alvorlig, og forventer at helsebyråden rydder opp.

Vil ha helseministeren på høring
Venstre vil innkalle helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til den kommende Floridahøringen.

Vedtok høring om Florida
Erlend Horn (V) er glad for at det er en enstemmig helsekomité som har vedtatt høring om forholdene ved Florida sykehjem.

Støttekontaktene som forsvant
Byrådet i Bergen har sett behovet for å fordele velferdsytelsene på nytt, deriblant støttekontaktressursene. Omorganiseringen og innsparingen har medført store menneskelige kostnader.

Venstre har spørsmålene klare
Det er mange betimelige spørsmål som bør stilles, sier Erlend Horn om Floridahøringen.

Venstre positiv til høring om Florida
Venstres Erlend Horn er positiv til at bystyret iverksetter høring om forholdene ved Florida sykehjem.

Homofile bør få gi blod
Venstres Erlend Horn vil la homofile få bli blodgivere. Regjeringen sier nei.

Mener kommunen er lite ydmyk
Det er avdekket alvorlige mangler ved Florida sykehjem. Venstre etterlyser en mer ydmyk holdning fra kommunaldirektøren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**