Innlegg: Lettere å bli sjef!

Bystyremedlem Solveig Nilsen (V) er opptatt av småbedrifter og gründere. I dagens Fædrelandsvennen skriver hun om hvorfor det må bli lettere å starte for seg selv. – Skjemaveldet koster næringslivet enorme ressurser. Venstre ønsker en forenkling av regelverket, rapporteringene og skjemaene, for å frigjøre tid til verdiskaping, skriver Nilsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Solveig Nilsen 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

Det blir stadige tøffere å starte for seg selv — og det blir både vanskeligere og dyrere å ansette folk. For den som ønsker å starte egen bedrift, er det mye å passe på: Skjemaer, skatter, avgifter, pensjoner, forsikringer. Og nåde den som ikke betaler innen fristen eller som glemmer et skjema til staten. Mange næringsdrivende opplever mistenkeliggjøring og mistillit — i stedet for et klapp på skuldra for at man skaper nye arbeidsplasser og bidrar med nye verdier til samfunnet.

Alf Holmelid i SV har i sommer skrevet i Fædrelandsvennen om behovet for mer lover og regler, strengere regulering og nye skatter. Denne gangen er det skatt på finanstransaksjoner SV har lagt sin elsk på. De vil ha flere lover og regler, og de vil ha mer kontroll. I sin streben etter å "ta de rike" glemmes gründere og småbedrifter. I min verden høres det mer fruktbart ut å hjelpe de små, enn å ta de store.

Venstre vil at det skal bli lettere å starte egen bedrift, slik at flere kan realisere sine drømmer — og slik at flere av de gode ideene kommer ut av skrivebordskuffen. Flere regler og skattebyrder bidrar til det motsatte. Noen av tiltakene Venstre jobber for er å sikre bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, spesielt i forbindelse med svangerskap og fødsel. Vi mener også det må bli enklere å ansette person nummer to i en liten bedrift, blant annet ved å redusere rapporteringsplikten. Det bør komme en egen forenklet skattelov for småbedrifter! Skjemaveldet koster næringslivet enorme ressurser. Venstre ønsker en forenkling av regelverket, rapporteringene og skjemaene, for å frigjøre tid til verdiskaping.

Vi trenger initiativrike mennesker som tør å satse på nye ideer og er villige til å ta risiko. Vi må løfte opp de som starter egen bedrift, det være seg håndverkere, kunstnere eller forskere. Småbedrifter og gründere er viktige for å få spennende arbeidsplasser, og fremtidens velferd er avhengig av et nyskapende næringsliv. Da må vi gjøre det lettere å bli sin egen sjef.

• Innlegget kan leses og diskuteres på Fædrelandsvennens nettsider (#ABO)

Solveig Nilsen
Bystyre- og byutviklingsstyremedlem for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**