Med to matpakker og innesko — Arne Edsberg hospiterte en dag på SFO ved Ekrom skole

“Jeg møtte litt før kl 0800 mandag 13. august med to matpakker og innesko”, begynner det ferske fagutvalgsmedlemmet i oppvekst, Arne Edsberg, sin rapport fra hospiteringsdagen på SFO ved Ekrom skole. Den gamle skogsmesteren fikk også bruk for utesko i løpet av dagen sin på SFO, fordi turen gikk videre til skogen på ettermiddagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Arne Edsberg

Foto: Terje Rønning

Bakgrunnen for Edsbergs hospitering var Lillehammer Venstres egen interpellasjon om kvaliteten ved SFO som fagutvalget nå har fått til behandling. I forbindelse med arbeidet rundt SFOs innhold besøker fagutvalgsmedlemmene de ulike skolefritidsordningene i Lillehammer kommune. Tidligere har Venstres Sanna Sarromaa besøkt SFO ved Jørstadmoen skole. Ideen bak besøkene er prinsippet om barns medvirkning — de skal høres på når det tas avgjørelser om deres liv og virke.

– I løpet av dagen på SFO gjorde jeg meg ikke så mye gjeldende, men fikk likevel drøftet en del saker med både de ansatte og med barna, forteller Edsberg om sitt besøk. — Mitt inntrykk er at de ansatte både er glade i barn og forstår seg på det å ha med barn å bestille. Barna fikk leke mye fritt, under et visst tilsyn og lot til å synes det var greit å være på SFO. Mot slutten av dagen kunne noen av dem likevel virke litt slitne og hadde vel ønsket seg hjem. Når de skulle hentes hadde noen likevel ha prosjekter som måtte fullføres, mens far eller mor sto og ventet.

Edsbergs erfaringer og innspill behandles på møtet i fagutvalget for oppvekst den 24. august. De er med på å utforme den "nye" SFO´en i Lillehammer kommune.

Lillehammer Venstre skal fortsette med besøk på ulike kommunale virksomheter. Besøkene gir en annen innsikt og forståelse enn hva sakspapirene kan gi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**