En bedre skoledebatt

Leder i Alstahaug Venstre, Frode Bjørgo, oppfordrer i et leserinnlegg ungdomsrådet til å komme på banen i den kommende debatten rundt skolestruktur. Les hele innlegget her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I høst skal politikerne i Alstahaug nok en gang diskutere skolestruktur. Alstahaug Venstre håper den kommende debatten blir bedre enn hva tilsvarende diskusjoner har vært tidligere. Flere deltakere, med flere spørsmål og flere svar, er nødvendig for å få det til. Hittil har vi politikere ikke vært flinke nok til å spørre lærere og elever om hvordan de mener framtidens skole bør se ut. Personlig har jeg stor tro på ungdomsrådet. Det er en gjeng med mange kloke hoder, og i en debatt om skolestruktur er deres medvirkning en selvfølge. Jeg vil derfor oppfordre ungdomsrådet til å komme på banen. En god debatt bereder grunnen for et godt vedtak. Det trenger Alstahaug kommune.

Frode Bjørgo
Leder i Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**