Veivesenets tunnelsyn

Oslofjordtunnelen er Norges desidert farligste tunnel. Som trafikkåre er den en tragedie: usikker i drift, alt for bratt og på toppen av statistikken over tunnelbranner. Dette hindrer ikke Statens Veivesen i å bygge enda et tunnelløp under Oslofjorden. Og det ser ikke ut som om noen kan stoppe dem i å gjøre det, til tross for økende usikkerhet rundt kostnadene og utredninger om bro, skriver stortingskandidat Rebekka Borsch i Vårt Land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kronikk Vårt Land: Veivesenets tunnelsyn (Rebekka Borsch)

Foto: Faksimile Vårt Land

I Oslofjordtunnelen har det vært sju branner og tre branntilløp i løpet av bare fire år. Ensom Norgesrekord, ifølge Transportøkonomisk institutt som har utarbeidet tallene. Nylig ble Oslofjordtunnelen gjenåpnet for tungtrafikk, ett år etter brannen som kunne ha endt i en katastrofe.

Fortsatt dårlig sikkerhet
Problemet med Oslofjordtunnelen er at den er så viktig. Den sluker betydelige deler av godstrafikken fra kontinentet som skal videre til Sør- og Vestlandet. Oslo er veikapasiteten sprengt fra før, dessuten kjemper man mot helseskadelig høy luftforurensning fra nettopp trafikken. Derfor har staten siden fjorårets brann brukt 50 millioner kroner på tunnelen, for å bøte på noen av de hårreisende sikkerhetsproblemene. Nå skal det være godt nok, mener veivesenet. Men alt er visst ikke helt som det burde ha vært. Ingen bør føle seg for trygge når de kjører ned i tunnelen nå.

Ole Bjørn Kaasa har i lang tid kjempet en ensom kamp for å bedre sikkerheten i Oslofjordtunnelen. Han har gjentatte ganger advart mot et for svakt ventilasjonsanlegg, etterlyst industribrannbil og ønsket totalforbud mot tunge kjøretøy. Ingen av delene har han fått gjennomslag for. Ole Bjørn Kaasa er ansvarlig brannsjef for Oslofjordtunnelen. Veivesenet og Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) mente dette blir for dyrt. De fryktet dessuten at brannvesen over hele landet vil kreve det samme, dersom man gir etter for kravene fra Søndre Follo.

Vei, tunell, tunnell

Foto: Microsoft

Tilfluktsrom uten surstoff
Det slutter ikke der. Røyken Hurums Avis kunne avdekke at veivesenet har bygd tilfluktsrom som ikke har tilgang til surstoff. Et lite brudd mot forskriften. Hvis noen må flykte dit på grunn av brann, bør de krysse fingrene for at de blir funnet raskt.

Uansett kan ikke sikringstiltakene kompensere for de alvorlige manglene Oslofjordtunnelen har. Den er bygget i strid med EUs tunnelsikkerhetsdirektiv. Den er så bratt at mange lastebilsjåfører kvier seg for å kjøre gjennom den. De frykter varmgang både i motor og bremser. Ved ulykker forblir faren for alvorlige branner svært høy. Det bare er flaks at ingen har dødd enda.

Dette er situasjonen i en av de viktigste trafikkårene for godstrafikk på Østlandet. Likevel vil altså veivesenet bygge en slik tunnel til. Til tross for at den første tunnelen ble bygget mot veisesenet egne faglige råd. Forstå det den som kan.

De folkevalgte blir ikke hørt
Som lokalpolitiker for Venstre blir jeg provosert over å måtte lese at veisenet i det stille har gjort planene klare for å lage et nytt tunnelløp. Allerede om noen få år skal tunnel nummer 2 stå ferdig. Hva med å involvere de folkevalgte på Stortinget i et slikt prosjekt? Hva med å utrede først om dette er så lurt? En ny tunnel vil ha de samme utfordringene som den gamle og dermed ikke oppfylle verken dagens eller fremtidens behov. Grunnen til at man har slikt hastverk med å komme i gang med byggingen, er at et nytt tunnelløp blir billigere å bygge enn det som er det åpenbare alternativet: en bro over Oslofjorden.

Askøybroen

Foto: Ukjent

En slik bro kan skape en helhet i transportmulighetene rundt indre Oslofjord for den sterkt økende befolkningsmengden vi forventer de kommende 20 årene. Den vil kunne gi rom for alle typer trafikk: biler, syklende, gående og ikke minst jernbane. En bro over Oslofjorden kan skape grunnlag for en Ring 4 som avlaster Oslo for tunge kjøretøyer og samtidig korter ned på reisetiden mellom Østlandet og Sør- og Vestlandet. Skal man først gjøre noe med trafikk- og godstransportsituasjonen sør for Oslo, får man tenke langsiktig og gjøre det skikkelig.

Nytt løp ikke ønsket

Samferdselsdepartementet har igangsatt utredning av muligheten for en broforbindelse mellom henholdsvis Østfold og Vestfold eller Akershus og Buskerud. Det virker rart at veivesenet samtidig ivrer slik for å bygge nytt tunnelløp — som i realiteten vil sette en stopper for alle planer om bro. Enda en tunnel under fjorden er ikke ønsket av verken næringslivet, bilistene eller lokalpolitikerne. Nå viser det seg at det planlagte løpet skal bli en del dyrere enn de anslåtte 1,5 milliarder kroner. Veivesenet vil ikke si hvor mye. Grunnforholdene under Oslofjorden er krevende og ustabile. Pengesummen er uansett ikke være det avgjørende argumentet. Det står om liv og helse.

Noen må rette opp Veivesents farlige tunnelsyn før det er for sent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**