Venstre vil ha liv og røre i sentrum

Verten på utestedet Hos Hanna er oppgitt over pålegg om støymålinger til 30-40 000 for å få ha noen få konserter i bakgården. Det er ikke slik vedtaket er ment, sier Venstres Erik Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Amta hadde 20.8 et oppslag om utestedet, som hadde opplevd kommunens tilnærming som ubehagelig, og derfor ikke planla flere arrangementer. Lundeby mener det er helt klart at det politiske flertall har ønsket å åpne for arrangementer i bakgården Hos Hanna.

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

-Kommunen bør juble når en kafevert skaper liv og røre i Drøbak noen sommerkvelder, sier han til Amta 21.8. Vi i Venstre stemte da også for at det skulle gis tillatelse til 20 arrangementskvelder i tillegg til øving. Bosetter man seg i et bysentrum må man tåle litt lyd, og det må være mulig å spille musikk i en bakgård ved torget til kl 22 noen få kvelder om sommeren.

Venstre mener også at det skal tas hensyn, og dette er bakgrunnen for det politiske vedtaket om at støyen skal måles.

-At det skal kreves en grundig analyse til 30-40 000 kroner virker voldsomt, og dette pålegget mener jeg kafeverten bør klage på, sier Lundeby. Det er full anledning for borgerne til å klage hvis de mener administrasjonen tolker de politiske vedtakene feil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**