Mye aktivitet i Drammen Venstre

Styret i Drammen Venstre satser på full politisk aktivitet ut 2012, og vi ønsker å involvere flest mulig i det politiske arbeidet. Du er velkommen til å delta, om du er medlem, sympatisør eller en av Drammens viktige innbyggere. Budsjett, kommuneplanarbeid og stortingsvalgprogram er høydepunktene fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Førstekandidatene med modell av Drammen havn

Foto: Torbjørn Tandberg

Det vil bli avholdt møter og politisk verksted på Rådhuset i Drammen hver eneste mandag fram til budsjett og kommuneplanarbeidet er overstått. Ta kontak med Ulla på telefon 95 94 75 30, eller på e-post om du trenger hjelp til å finne frem.

Drammen Elvefestival
Vi vil holde stand på Elvefestivalen, hvor du kan bli bedre kjent med noen av oss eller diskutere politikk. Politikerstandene finner du i byparken på Bragernes.

Fredag, 24.08: kl. 1600-1900
Lørdag, 25.08: kl. 1000-1800

Buskerudbyen areal og transportplan + Kommuneplan
Venstre starter sitt arbeid med planlegging av hvordan kommunen skal se ut framover. Hvordan skal sentrum bygges, hvor skal folk bo, hvordan regulere kollektiv og privatbilisme. Møt opp og bidra til en interessant debatt og utvikling av politikk.

Dato/tid: Mandag 27 august, kl. 1900, og mandag 10 september, kl. 1900. (Rådhuset)

Venstres programarbeid

Programarbeid for stortingsvalget i 2013
Programkomiteen i Venstre kommer med første utkast for stortingsvalgprogrammet 1. september. Alle har mulighet til å komme med innspill til programmet, og Drammen Venstre vil avholde poltiske verksted i denne sammenheng. Frist for innspill er 1. november.

Benytt deg av muligheten til å forme nasjonal politikk!

Datoer: 04/10, 10/10, 16/10.
Ansvarling: Lars Andre Landås ([email protected])

Venstreskolen 2
Buskerud Venstre har i år tatt initiativet til å arrangere Venstreskolen 2. Venstreskolen 2 er et kursopplegg som går over 12 timer, og som passer både for nye medlemmer og de som har vært med en stund. Kurset er lagt opp over tre kvelder som vi har valgt å fordele på tre kommuner. I søndre Buskerud blir kurset avholdt i Lier, Ringerike og Drammen. Datoene for søndre Buskerud blir 11. og 18. oktober. og 1. november.

Det koster ingenting å delta på kurset.

Ta kontakt med Ida Marie Brown for påmelding, [email protected].

Skrevet av Lars Andre Landås

Les også:
Venstre vil ha torg på Bybroa
Hva vil det si at møtene i Venstre er åpne?
Drammen Venstre skal bli enda mer tilgjengelig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**