Program Trine Skei Grande sitt besøk på Gol 29. august 2012

Leiar i Venstre Trine Skei Grande kjem til Gol onsdag føremiddag og reiser att om kvelden etter ope møte/medlemsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Stad
kl 1100 Ankomst Gol
kl 1115 Lunch Gol k-hus kantina

kl 1200 Gol vidaregåande skule. Samfunnsfagtime tema: Gol vdg
kl 1330 Bedriftsbesøk Nortura Nortura
kl 1530 Gol kommune: Utfordringar i kommune-Noreg – staten sine rammevilkår –
kommuneøkonomi Gol k-hus k-salen
kl 1630 Presseavtale: Samferdsel: veg, bane, buss Gol k-hus k-salen
Skule
kl 1730 Middag Buskerud Venstre fylkestingsgruppe – fylkesleiar Pers Hotell

kl 1900 Medlemsmøte Gol Venstre/ope møte: Samferdsel – Ringeriksbanen – Gol k-hus k-salen

kl 2030 Avreise Gol

Desse blir med på programmet heilt eller delvis:

Leiar i Venstre Trine Skei Grande
Politisk rådgjevar Anne solsvik
Ordførar Hallvor Lilleslett
Lokallagsleiar Helge Feet
Stortingskandidat og fylkesleiar Rebekka Borsch
Gruppeleiar i fylkestinget Helge Stiksrud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**