Dyr skal ikke lide som underholdning

Bergen Venstre mener det må bli slutt på at dyr skal lide for å underholde mennesker. Sirkus kan være en positiv opplevelse for hele familien, men det er unødvendig at elefanter og andre ville dyr skal plages for vår egen forlystelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Uttalelse fra hovedstyret i Bergen Venstre:

Elefant i fangenskap

Foto: Anton Engen

Bergen Venstre mener at dyr har egenverdi utover økonomisk verdi eller underholdningsverdi, og vi vil ikke at det skal være lov å utsette dyr for lidelse for å gi oss mennesker mat, klær, kosmetikk eller underholdning. I dag er kunnskapen stor om de lidelsene som ville dyr utsettes for i forbindelse med sirkus, sirkustransport og trening. Dette kan vi ikke ignorere.

Elefanter trives mange steder, som jungel, storvokst regnskog, sletteland, krattskog, savanner og ørkenstrøk, men innsiden av en lastebil på humpete vestlandsveier er ikke et slikt sted. Elefanter lever også i flokk og kan vandre opp mot 20 mil bare på én dag. At elefantene dermed ikke trives alene i et lite telt burde være opplagt, og det fører til utvikling av stereotyp atferd. Det er i seg selv grunn til å ikke tillate å ha elefanter som underholdning på sirkus. Dessverre er det også flere grunner. For kunstene som dyrene tvinges til å utføre er ikke «lek», men innlærte øvelser som er meningsløse og ofte belastende for dyrene selv. Det er vist at vold brukes i trening, og redskaper som elefantkrok og pisk påfører dyrene lidelse.

Mattilsynet, Veterinærforeningen og Rådet for Dyreetikk anbefaler at det ikke skal være tillatt med elefanter i sirkus, på samme måte som det ikke er tillatt med løver, tigre, bjørner og aper. Bergen Venstre mener at regjeringen må følge de faglige anbefalingene å forby bruk av elefanter og andre ville dyr i sirkus. Bergen Venstre mener også at Bergen kommune må gå foran og benytte seg av retten til å nekte sirkus med ville dyr leie av arealer.

Bergen Venstre vil:
– Forby all bruk av ville dyr i sirkus
– At Bergen kommune benytter seg av retten til å nekte å leie ut arealer til sirkus med ville dyr

Vedtatt på hovedstyremøte 23.8.2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**