Gruppemøte

Det blir kalt inn til gruppemøte den 28.08.12(tirsdag) klokken 19.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gruppemøte blir holdt på Laternen klokka 19.00

sakliste:
kommunestyresakene
medlemsverving

du er velkomen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**