Det normale i skolen

Endelig har skolen har begynt igjen. Og alt er tilbake ved det normale, sier vi gjerne. Men hva skal det normale i skolen være, spør Levanger Venstres Per Einar Weiseth i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innlegg av Per Einar Weiseth – Levanger Venstre

Per Einar Weiseth

Foto: Fotograf Hattrem

Det normale skal være at elevene opplever mestring. Mestring gir selvtillit, og er nødvendig for å bruke sin kunnskap og for videre læring. Det betyr godt tilrettelagt undervisning ut fra de forutsetninger som en elev har. Det betyr at en elev får ekstra utfordringer hvis det grunnleggende allerede er på plass, og det betyr at en elev får ekstra oppfølging hvis det det grunnleggende mangler.

Det normale skal være at man vokser som menneske. Det betyr å finne ut hvem man er, og hvem man skal vokse til å bli. Det betyr at alle skal bli sett og få den nødvendige oppmerksomhet. Det betyr at ingen skal bli mobbet, og at ingen skal grue seg for å gå på skolen.

Det normale skal være at elevene lærer å se hvordan kunnskap kan brukes til noe. Det betyr at de må få prøvd ut hvordan teorien fra flere fag kommer til anvendelse i praksis. Det betyr at den enkelte elev får et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Det normale skal være at elevene blir inspirert av en dag på skolen.

Dessverre er det ikke slik for alle i Levanger-skolen i dag. Levanger Venstre vil derfor ha en kraftigere satsning på kvalitet og innhold. Det normale må være at lærerne har et høy faglig og pedagogisk nivå. Da må vi ta vare på de gode lærerne. Vi må rekruttere målbevisst, og vi må kontinuerlig videreutvikle lærerstaben. Levanger Venstre vil derfor at lærerne i grunnskolen gis økt kompetanse gjennom faglig utviklingsarbeid og personlig oppfølging i skoletiden.

For Venstre skal høy kvalitet på innholdet i skolen være det normale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**