Hva skjer i Risørskolen

Spørsmålet er i aller høyeste grad betimelig etterat det ble kjent at gjennomsnittlige grunnskolepoeng for 10. klassinger er falt med 5,8 poeng fra 40 poeng i 2009/10 til 34,2 i 2011/12. Et resultat som fører Risør til jumboplass i Aust-Agder!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Fiskebøye

Foto: Jan Einar Henriksen

Det er et resultat vi ikke kan være bekjent av, og det viser med all tydelighet at noe må gjøres og det fort.

Stilling som ny enhetsleder ble etter noe om og men utlyst eksternt – det bedrøvelige skoleresultatet viser at det nå blir meget viktig å få på plass ny ledelse som kan stake ut en ny kurs for læring i Risørs skoler!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**