Nærmiljøprisen 2012 til Kolonihagen Frogner!!

Frogner Venstres Nærmiljøpris for 2012 ble idag tildelt Kolonihagen i Frognerveien. Byråd for Næring og Kultur, Hallstein Bjercke – godt assistert av Margrethe – stod for den høytidelige overrekkelsen av prisen. Her er byrådens begrunnelse for tildelingen:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Byråd Hallstein Bjercke holdt en hyggelig tale ved overrekkelsen av Frogner Venstres Nærmiljøpris 2012 idag – her er utdrag fra hans begrunnelse for tildelingen:

“Vi vet at det er viktig med gode rollemodeller og at gode rollemodeller må løftes fram til inspirasjon for andre. Med Frogner Venstres nærmiljøpris vil vi løfte fram og gi oppmerksomhet til lokale virksomheter som er utmerkede rollemodeller på viktige samfunnsområder. Det er viktig å gi anerkjennelse til enkeltmennesker og virksomheter som i praksis viser hvordan vi kan innrette oss på en bærekraftig måte på alle livets områder. Frogner Venstres nærmiljøpris er også en uhøytidelig feiring av det gode naboskap, den ekstra innsatsen, den lune tilstedeværelsen som bidrar til trivsel og godt liv.

For 2012 går Frogner Venstres Nærmiljøpris til Kolonihagen i Frognerveien — fordi alt som serveres på restauranten er økologisk. Vi har fått oss fortalt at t.o.m. tonic-water til gin og tonic er økologisk ! Ikke bare Frogner Venstres medlemmer, men et stort utvalg av Frogners befolkning har hatt gleden av å nyte utmerket mat, vin og stedets særegne omgivelser – og vi på den måpten i praksis vise at Frognerboere vet å verdsette at noen går i bresjen for å servere økologis mat.

I en verden som står ovenfor stadig alvorligere klimautfordringer er det stort behov for gode eksempler på klimavennlig livsstil. Kortreist mat, lokal produksjon, kvalitet framfor kvantitet — vi ønsker å framheve disse konseptene som bærekraftig alternativ til alt for store fokuset på storproduksjon av mat i Europa og verden. Norge har et fantastisk utgangspunkt til å gjøre det stort på økologisk mat. Denne restauranten er forhåpentligvis den første av mange som vil ha dette som konsept.”

Daglig leder Katrine Bratlie Engdahl tok imot prisen på vegne av Kolonihagen. I sin takketale understreket hun hvor mye det betyr for gründere å bli satt pris på og løftet fram i lyset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**