En god strategiplan for barnehagen, men vis respkt for barnehageforliket

-Dette er en gjennomgående god strategiplan for utviklinga av barnehagene i kommunen. Venstre stiller seg bak det meste av forslaga frå posisjonen, bortsett fra pkt 6 om hvor stor del av barnehageplassene som skal være kommunale, sa Venstres gruppeleder Pål Koren Pedersen i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi må tenke praktisk og se hva vi kan gjennomføre. Å gjøre som Arbeiderpartiet og SV vil nå, å redusere

Barnehage

Foto: Gjesdal Venstre

den private andelen av barnehageplassene til 50%, er å kaste på båten store deler av tankegangen i det barnehageforliket SV, Frp og Arbeiderpartiet fikk vedtatt i Stortinget. Det er ingen grunn til å så mistillit til de private barnehagene, som har vist seg å være svært nødvendig for å komme i retning av full barnehagedekning.

Venstre støtter rådmannens forslag om at om lag 25% av barnehageplassene skal være kommunale.
Pål Koren Pedersen ba på vegne av Venstre om at de viktige forslaga fra Innvandrerrådet følger det videre arbeidet i barnehageplanen. Innvandrerrådet understreker viktigheten av flerkulturell kompetanse blant ansatte i barnehagene. I integreringsøyemed kan det være hensiktsmessig å vurdere gratis kjernetid for barn med minoritetsbakgrunn. Det vises til kommuner som har gode resultater med slik praksis. Barnehageplass er viktig for barns sosialisering og språkutvikling. For barn med foreldre som ikke har norsk som førstespråk, er barnehageplass på et tidlig stadium ekstra viktig. Det er viktig med barnehager i nærområdene der familiene etableres.

I debatten hevda SVs Rune Sævre at det er manglende kompetanse i private barnehager, og Venstres Jan Kløvstad spurte hvor han har dette fra. Tvertimot viste Jan Kløvstad til at han oppfatta situasjonen slik at det er all mulig grunn til å være stolte av kompetansen både i kommunale og private barnehager. I en svarreplikk sa Sævre at han nylig hadde sett noen annonser fra private barnehager som søkte etter faglærte førskolelærere.

Det oppstod debatt om hvor sterkt kommunen skal love full barnehagedekning og løpende opptak gjennom året. Jan Kløvstad, Venstre, stilte forslag om å støtte rådmannens innstilling, der det heter: “Behovsdekning:
For at kommunen hvert år skal oppfylle lovpålagt rett til barnehageplass for barn som fyller ett år
innen utgangen av august, vil kommunen måtte ha en liten buffer av antall barnehageplasser.
Eventuelle ledige plasser tilbys barn som fyller ett år senere på høsten.” Venstre advarte mot å gi foreldre langt større forventninger enn det er mulig å innfri. I avstemminga fikk Venstres forslag støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men falt med 13 mot 26 stemmer mot posisjonens forslag om å love helårs løpende opptak fra 2015.

Resten av forslaga fra komiteen blei

Venstres forslag om å ha fordeling mellom private og kommunale barnehager omtrent som nå, rundt 75/25%, fikk 18 stemmer, mens bystyreflertallet vedtok åb are si at det skal være både kommunale og private barnehager fortsatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**