Engasjerende møte om byplanlegging og sentrumsutvikling

Medlemsmøte i Kristiansund Venstre ble avholdt på Kaffebrenneriet Patrick Volkcmar i Vågen torsdag 30.august. Sivilarkitekt Terje Husby holdt et engasjert innlegg om byplanleggingens utfordringer og muligheter. Sentrumsutvikling for Kristiansund var tema.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Terje Husby

Foto: RH

Diskusjon og utveksling av meninger blant de fremmøtte. Også planene for ny innfartsvei for Kristiansund ble berørt. Møtet ga mange innspill som styret vil ta med seg i det videre arbeidet.

Møtet mintes også Hans Hammond Rossbach og hans politiske virke.

Medlemsmøte 300812

Foto: RH

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**