Et samlet bystyre gikk for Venstres forslag

Tore Skarvang (V) beklaget at arealgrensen i planen var hevet fra 750 til 1000 m2 og fremmet på vegne av Risør Venstre forslag om å redusere minimumareal fra 1000 m2 til 750 m2 da bystyret torsdag behandlet ny høringsuttalelse til Regional plan for senterstruktur og handel Aust-Agder, og viste til høye leiekostnader for kommende prosjekt om minimumsarealet ble liggende på 1000 m2.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Det skal ikke store regnekunnskaper til for å se husleienivå for 1000 m2 i et nybygg sa Tore Skarvang (V)

Det skal ikke store regnekunnskaper til for å se husleienivå for 1000 m2 i et nybygg sa Tore Skarvang (V)
Foto: Runar Nes

Stian Lund (V) fulgte opp og støttet også forslaget og argumentasjon var forøvrig hele bystyret enig i – dermed ble Risør Venstres forslag enstemmig vedtatt innarbeidet i høringsuttalelsen fra Risør bystyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**