Venstre vil skjerme Trongfossen

I Namsen vil Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk bygge ut Trongfossen, den siste gjenværende fossen som renner fritt i Namsenvassdraget. Nord-Trøndelag Venstre har programfestet å ikke bygge ut denne fossen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Miljøverksted Kristiansand Venstre

Foto: Eva Kvelland

Utbygging av Trongfossen vil være et betydelig naturinngrep og vil også være en trussel mot laksefisken Namsblanken, som bare finnes i de øvrige delene av Namsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**