– Arrogant av veivesenet

Vegdirektoratet anbefaler i en fersk rapport å ikke bygge tunneler brattere enn maksimalt fem prosent helling. Men dette får ingen konsekvens for planene om nytt løp i Oslofjordtunnelen. Rebekka Borsch (V) reagerer kraftig på at Statens vegvesen ikke tar hensyn til rapporten. – Arrogant av veivesenet, kommenterer hun overfor Røyken og Hurums Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I august kom rapporten «Moderne tunneler» fra Statens vegvesen ut. Konklusjonen fra arbeidsgruppen, er at man i framtiden vil unngå bratte tunneler som Oslofjordtunnelen. EUs åtte år gamle direktiv for tunnelsikkerhet, sier at tunneler kan bygges med stigninger på inntil fem prosent. Men i Norge har man fått innvilget dispensasjon fra dette kravet. Dette har ført til at undersjøiske tunneler kan bygges opp til ti prosent i enkelte tilfeller.

– Vi strekker våre kunnskaper og erfaringer, det som i Norge for noen år siden ble sett på som dristig, kanskje umulig, er i dag under planlegging og bygging og vi skyver grensene foran oss, påpeker Harald Buvik i tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet til Statens vegvesens avis «Vegen og Vi»

– Kvaliteten på kjøretøyene og kunnskapen hos sjåførene er forutsetninger som vi må forholde oss til når vi bygger veier og tunneler. Vi må bygge konstruksjoner som kan ta imot de kjøretøyene som faktisk går der, sier han.

– Motsier seg selv
Men forslaget får tydeligvis ingen konsekvens for eksisterende eller planlagte tunneler. Ifølge avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen Akershus, støtter de seg til Stortingsvedtaket fra 1995 som første til at det ble tunnel og ikke bro over Oslofjorden.

– Dette er fullføring av et prosjekt hvor det står at det skal bygges nytt tunnelløp når trafikkmengden tilsier det, sier Bogsrud.

Dette opprører Røyken-politiker Rebekka Borsch (V), som mener Statens vegvesen på denne måten gambler med bilistenes liv og helse.

– Jeg synes veivesenet har motsagt seg selv hele veien, og nå får vi en rapport på bordet som sier at sikkerheten med disse bratte tunnelene er for dårlige. Vi har 12 års erfaring med Oslofjordtunnelen, og det viser seg at det ikke bare er driftssikkerheten som er dårlig, men også sikkerheten for bilistene, sier Borsch.

Rebekka Borsch, landsstyremedlem

Foto: privat

Flere må ta tak
Hun er selv en aktiv bruker av tunnelen, og selv om hun ikke er redd for å bruke den, mener hun at Bogsrud og Statens vegvesen opptrer arrogant.

– Jeg synes det er arrogant og urimelig av Bogsrud å si at han ser rapporten, men at det ikke har noe å si for det planlagte tunnelprosjektet. Det er helt utrolig, sier en forbannet Borsch.

Hun har nå tatt kontakt med Akershus venstres representant på Stortinget, Borghild Tenden, i håp om at hun kan stille et åpent spørsmål til Samferdselsministeren.

– Jeg savner en ny politisk behandling, og synes det er ille at ikke flere ledende politikere tar tak i saken. Jeg har prøvd å løfte det opp to ganger tidligere, og jeg har også kontaktet veivesenet. Men det virker som de har fått i skjul og venter til det er over, forteller Borsch som ikke har noen tro på et positivt svar fra ministeren.

– Vi vet av erfaring med sju år med de rødgrønne, at svarene gjerne er intetsigende, sier venstrepolitikeren.

Ikke tilfeldig

Bogsrud sier bro blir for dyrt og vil ta for lang tid. Samtidig tilsier nye EU-forskrifter at det er et krav om å utvide tunnelen med et løp til innen 2019.

– Jeg utelukker derfor bro i denne fasen. Men det foregår nå en utredning om bro over Moss-Horten eller lenger inn mot Oslo. Jeg utelukker derfor ikke at det kan komme en bro mellom Frogn og Hurum senere, sier Bogsrud.

Men Borsch kjøper ikke dette argumentet. Hun frykter som så mange andre, at ett nytt løp er kroken på døren for en broløsning. – Jeg tror Statens vegvesen kjører dette løpet bevisst. Det er ikke tilfeldig at de presser på. Vi må tenke langsiktig, for det er snakk om å avlaste Oslo, samtidig som vi om få år vil få en kraftig befolkningsvekst. Hvis målet er å spare penger, så synes jeg det er for dårlig, sier Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**