Bevar markagrensa!

Senterpartiets nye landbruksminister sier til Aftenposten den 3. september at de heller vil bevare dyrket mark enn Marka! Dette er tre år etterat markagrensen ble vedatt i Stortinget der nettopp Senterpartiet sitter i et flertall. Det er nesten som man ikke kan tro det man leser, sier Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Borghild Tenden vil bevare markagrensa.

Borghild Tenden vil bevare markagrensa.
Foto: Frode Fjeldstad

Leserinnlegg (Aftenposten) fra Borghild Tenden:
Senterpartiet er et maktparti og de ligger faretruende nær sperregrensen. Jeg er så frimodige at jeg mener at dette er ren valgkamp. De ser at InterCitytriangelet og en ny Oslotunnel er nødvendig men dyrt. Utbyggingen av InterCitytriangelet, Ringeriksbanen og Kongsvingerbanen vil utvide pendlerpotensialet og ført til mindre press på hovedstadsområdet. Senterpartiet ønsker ikke disse milliardkostnadene i sentrale strøk, derfor vil de heller legge et større kø, kork og kaos på hovedstadsområdet enn å betale for InterCitytriangelet. Dette er noe velgerne bør merke seg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**